/

Lab Technician

Paramaribo-Suriname, Suriname

De Lab Technician voert standaard laboratoriumanalyses uit voor processystemen, waaronder drinkwater, geproduceerd waterafvoer, smeerolie, dieselolie en hydraulische vloeistof. De Lab Technician moet voldoen aan de volgende algemene kwalificaties en ervaringsvereisten en zal in staat zijn om de volgende taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden

Zal onafhankelijk en veilig kunnen werken met minimaal toezicht in overeenstemming met de vastgestelde veiligheidsprocedures en -praktijken van de koper. Zorgt voor een goede huishouding op de werkplek.

Is in staat relevante laboratoriumrapporten te genereren.

Is in staat om alle geanalyseerde monsterresultaten in PI te rapporteren zodra deze zijn geverifieerd.

Is in staat om de laboratoriumaspecten van een functieopdracht met minimale supervisie uit te voeren.

Zal nauw samenwerken met de koper en ander personeel van Contract Operations wanneer onderhoudsdiensten worden uitgevoerd. Dit ten behoeve van informatie-uitwisseling en afstemming zodanig dat de verstoring van het voortbestaan ​​van bestaand materieel minimaal is en dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Zal volledig bekend zijn met het werkvergunningensysteem voordat met welke werkzaamheden dan ook wordt begonnen.

Is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste verzorging van de aan hem in rekening gebrachte gereedschappen en apparatuur en brengt alle ongebruikte materialen terug in de voorraad.

Coördineer analyses van kernmonsters met externe laboratoria indien nodig.

Coördineert het verzamelen/bemonsteren van veldolie-, gas- en watermonsters en zorgt ervoor dat deze goed worden verpakt voor verzending naar een extern laboratorium.

Moet in staat zijn om te voldoen aan strenge eisen voor kalibratie-, verificatie- en herhaalbaarheidstests.

Identificeert problemen en problemen met bemonsteringsapparatuur en testresultaten.

 

Evaringen:

Moet minimaal acht (8) jaar ervaring hebben als laboratoriumtechnicus in olie- en gasproductie en petrochemische laboratoria

Moet olieanalyses kunnen uitvoeren van koolwaterstoffen, inclusief maar niet beperkt tot condensaat, injectiewater, geproduceerd water en gassen.

Heeft kennis van industriestandaard laboratoriumrichtlijnen en -procedures.

Vereisten :

Moet vloeiend zijn in zowel geschreven als gesproken Engels

Moet beschikken ver een relevant handelscertificaat / diploma, in natuurwetenschappen, chemische technologie, Bsc. Scheikunde of laboratoriumtechnologie van een erkende technische school/instituut (voorbeelden: Vakschool, Vakschool, Polytechnisch)


Specificaties :

Moet laboratoriumapparatuur kunnen bedienen, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

       Water shake-out met toebehoren

       Crude gravity (Glas Hydrometer) met accessoires

       Petroleum centrifuge met accessoires

       Watertitratie met t accessoires

       Sedimentafzuigsysteem met accessoires

       Elektronisch geïntegreerd instrument met accessoires

       True Vapor Pressure (TVP) analysator met accessoires

       Elektronische zoutbepaling (ESD) zoutgehalte met accessoires

       API-dichtheid met accessoires

       Apparatuur voor zuurgraadmeting met accessoires

       Coulometrische titrator Karl-Fisher met accessoires

       Automatische distillatie-eenheid met accessoires

       Fotometer voor veldprogrammering met accessoires

       Gaschromatografiesysteem met accessoires

       Draagbare Shaw-dauwpunthygrometer met accessoires

       Detectiebuizen voor H2S en CO2 met accessoires

       Draagbare pH-meter met accessoires

       Millipore filtratie unit met accessoires

       IR-analysator

-        Gritstraalkast voor het reinigen van corrosiecoupons

       Analytische balans

       Magnetische roerder verwarmen

       Automatisch titreren van buretten

       Glaswerk apparatuur

       Papierproducten en filters, oplosmiddelen en reagentia, reinigingsproducten

       Werken met Robbins-apparaat

       Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) en geleidbaarheidsmeter

       Viscometer van Visgage

-        Kimray Gasgravitometer

       Vloeipunt automatische tester

-        Metrome 684 Coulometer

       TD 500 Olie in watermeter

       Verwarmingsmantel (1 Ltr. rondbodemkolf)

       Hydrogage-testkit

       Lube Oil Lab Olietestkit

Specificaties vervolgd :

Is in staat laboratoriumanalyses en -procedures uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

       Bepaling van het watergehalte

       Dichtheid, relatieve dichtheid en API-zwaartekrachtmeting

       Basis Sediment en Water (BS&W) meting

       Volumetrische bepaling van het watergehalte

       Sedimentextractie

       Reid Vapor Pressure (RVP) analyse

       True Vapor Pressure (TVP) analyse

       Zoutgehalte bepaling

       API-meting

       Zuurgraadmeting

       Evaluatie van monoethyleenglycol (MEG) afbraak

       Veldwateranalyses

       Gascomponentenanalyse

       Gasdauwpuntbepaling

       H2S- en CO2-detectie

       pH en oxidatie-reductiepotentiaal (ORP) meting

       Vloeistofdosering voor filtratie

       Bepaling totaal koolwaterstofgehalte

       Precisiebalans

       Troebelheidsbepaling

       Bepaling totaal opgeloste vaste stof/geleidbaarheid

       Olieviscositeit

       Gaszwaartekracht

       Vloeipuntbepaling

       Methanolconcentratie in olie

       Analyse van kwaliteitsborging van dieselbrandstof

       Hydraulische vloeistof/smeerolie viscositeits- en kwaliteitsborgingstest

       Totaal restchloor in water

       Analyse van seriële verdunningsflessen

       Analyse van residu's van corrosieremmers

       Opgeloste zuurstof, ijzergetal, mangaangetal.

       Analyse van sulfaatresiduen.

       Chemische analyse van ketelvoedingswater


Benefits

Healthcare, dental, vision, life insurance, Flexible Spending Account (FSA), Health Savings Account (HSA)

PTOs

Vacation, Sick, and paid leaves

Save on commute

Pre-tax commuter benefitsbr
(parking and transit)

Discount Programs

Brand-name product and services in categories like travel, electronics, health, fitness, cellular, and more

Prime location

Only a couple blocs from BART, Caltrain, Highway 101, carpool pickup, and Bay Bridge.

Sponsored Events

Tuesday Dinners, Monthly Lunch Mixers, Monthly Happy Hour, Annual day event

Sport Activity

Play any sport with colleagues and the bill is covered

Eat & Drink

Peet's and Philz coffee provided all day to order and pantry snacks